Handshake

Když jste začali číst tento komix, váš prohlížeč nejspíše zobrazil zelený zámeček v adresním řádku.

Proč se to stalo?

Váš prohlížeč komunikuje s naším serverem, na kterém je tento komix uložen a oba si sestavili zabezpečené spojení pro jeho přenos.

Ale nejprve se museli shodnout na tom, jak bezpečně komunikovat.

Pokud dohoda nebyla úspěšná, váš prohlížeč zobrazí chybu, nebo varování.
Pokud dohoda byla úspěšná, prohlížeč vám milerád zobrazí zelený zámeček.

Tento proces, kdy se spolu prohlížeč a server dohadují, se nazývá handshake.

Děje se to velmi rychle. Pojďme se podívat, jak to funguje.

Browserbird bude jako váš prohlížeč.
Compugter pak bude náš server.

Jdeme na to hoši!

Připraveni? Takhle vypadá 'handshake' ve zpomaleném záběru.

Levá packa
Pravá packa
Zatřesení
Prokroužení
Uplavala...

Hotovo!

A teď znova a rychleji!

Levá packa - pravá packa - zatřesení - prokroužení - uplavala.

Z-N-O-V-A !

Přestaňte.

Začneme od začátku. Krok po kroku.

Krok jedna: Levá packa. AKA Client Hello.

Posílám seznam verzí SSL/TLS a šifrovacích algoritmů, se kterým mohu s Compugterem spolupracovat.

Hezké sousloví pro seznam šifrovacích algoritmů se nazývá 'Šifrovací sada'

Teď můžete u oběda znít jako profík.

Protokoly SSL a TLS se časem vyvíjely, o tom ale až za chvíli.

Teď jen počkám na odpověď od Compugtera.

Krok dva: Pravá packa. AKA Server Hello.

Vyberu si tu nejlepší verzi SSL/TLS a šifrovací algoritmus z těch, co mi Browserbird poslal a které mi vyhovují.

Odpovím mu svým certifikátem, ke kterému je přidán i můj veřejný klíč, takže může ověřit, kdo jsem.

Krok tři: Zatřesení. AKA výměna klientských klíčů.

Zkontroluji Compugterův certifikát abych se ujistil, že je legitimní.

Vygeneruji 'základ šifrovacího klíče' takže jej budeme moci oba využít později, až budeme vytvářet unikátní klíč.

Zašifruji tento základ šifrovacího klíče pomocí Compugterovo veřejného klíče a pošlu mu ho.

Krok čtyři: Prokroužení. AKA změna specifikace šifry.

Použiji svůj privátní klíč, abych rozšifroval základ šifrovacího klíče.

Zatím byla veškerá komunikace mezi účastníky otevřená. Nezabezpečili žádné zprávy.

Použili asymetrické klíče (veřejný a privátní) k zašifrování základu šifrovacího klíče, takže je nikdo nemůže špehovat.

Oba si nyní vygenerují stejný 'hlavní šifrovací klíč' který použijí jako symetrický klíč.
Browserbird pošle testovací zprávu.
Compugter mu odpoví.
Krok pět: Uplavala. AKA všechno je teď šifrované.
Nyní jsou všechna data, která plynou mezi Browserbirdem a Compugterem šifrována, dokud jejich spojení neskončí.

Hesla, detaily platebních karet, zkrátka všechno.

Jednoduché, že?

Příště až se budete připojovat k webu přes HTTPS, můžete si s prohlížečem potřást rukou, protože znáte tajný pozdrav.

Dále v Jak funguje HTTPS...

HZZPS, SSL, TLS, kdo se v tom má vyznat? Máte v tom guláš? Co tyto zkratky znamenají? Jedná se o jednu a tu samo věc?

Pokračovat ve čtení